Skarpt Läge 
Hitta ditt fokus

Vad säger lagen? 

Den 31 mars 2016 trädde Arbetsmiljöverkets nya regler (AFS 2015:4) i kraft. 

Vad innebär då de nya reglerna i praktiken? 

De nya reglerna fokuserar på anställdas psykiska välmående och lägger ett stort ansvar på företagsledare att arbeta strategiskt med hälsoarbete och den sociala arbetsmiljön. 

– Chefer och arbetsledare ska vara utbildade i hur man förebygger och hanterar ohälsosam arbetsbelastning och kränkande särbehandling av medarbetare. Som chef bedömer du hur det ska gå till och vad osm faktiskt är tillräcklig kunskap. 

– Arbetsgivaren ska motverka ohälsosamma arbetstider som nattarbete, skiftjobb eller arbete på distans där medarbetare förutsätts vara tillgängliga konstant. 

– Företag med minst tio anställda ska ha en skriftlig strategi för hur man arbetar med social arbetsmiljö. 

– All kränkande särbehandling är oacceptabel. Detta kan ses som en förebyggande åtgärd för att komma till rätta med mobbning på arbetsplatsen, till exempel. 

– Chefer ska vara särskilt uppmärksamma på tjänster som innefattar stor psykisk press. 
Källa: Arbetsmiljöverket, Tidningen CHEF, HR-nytt April 2016. 
– 

Du hittar föreskrifterna här