Skarpt Läge 
Hitta ditt fokus

Vad är stress?

Enkelt uttryckt är det en rubbad jämvikt hos en unik person. 

Det finns två olika typer av stress
1. Agressiv stress
2. Uppgivenhetsstress

Det finns olika typer av stressorer: 
Emotionella, fylogenetiska, fysikaliska, kognitiva, ontogenetiska, psykologiska och sociala.