Skarpt Läge 
Hitta ditt fokus

Fördelar med stresshantering

Ökad effektivitet
Sker genom fokusprogram

Bättre prioriteringar
Sker genom bättre överblick

Ökad kvalitet
Sker genom färre misstag

Hjärnans kapacitet ökar
Sker genom ökad mängd grå massa i hjärnan

Ökad kreativitet
Sker genom program för respektive sinne

Ökad energi
Sker genom färre byten av fokus

Ökar välbefinnande
Sker genom minskad stress

Färre antal sjukdagar
Antal sjukdagar / månader / år bör minska genom stresshanteringsprogram