Intregritetspolicy

Skarpt Läge AB Organisationsnummer: 559128-3881Telefonnummer: 070-571 15 80Epost: es.egaltpraks%40ofniOkegatan 4D, 392 45 Kalmar

1. PrivatpolicyVid beställning hos oss samlas personuppgifter in för att beställningen ska kunna genomföras.
I samband med registrering och/eller köp av produkt/tjänst godkänns att Skarpt Läge AB lagrar och använder dessa uppgifter i verksamheten för att fullfölja avtalet gentemot Kund. Denna hantering/lagring sker på rättslig grund GDPR Artikel 6.1 b om avtal.
Medlem har enligt personuppgiftslagen GDPR (General Data Protection Regulation) rätt att ta del av den information som vi har registrerat om denne (GDPR Artikel 15). Uppgifterna skickas brev. Om personuppgift är felaktig, ofullständig eller irrelevant kan kunden begära att informationen ska rättas eller tas bort inom 30 dagar från mottagande av begäran (GDPR Artikel 16 och 17) såvida ingen rättslig grund hindrar detta. En sådan begäran görs till diV.es.egaltpraks%40giravsnaslamogalk avtals slut med kund lagras kontaktuppgifter i två veckor. Vid beställning av produkt eller tjänst via hemsidan lagras alla de angivna uppgifterna i 6 månader. Cookies lagras i 14 månader efter att kund senast använt hemsidan. Dataskyddsombud för Skarpt Läge är Mikael Lönnberg.
Kunden har rätt att begära de uppgifter som vi har om denne. Begärda uppgifter skickas endast som brev till folkbokföringsadress/företagsadress. Kunden har också rätt att lämna in klagomål till Datainspektionen om kunden anser att Skarpt Läge AB behandlar uppgifter i strid med GDPR Artikel 77.
Skarpt Läge AB säkerställer att våra underleverantörer som direkt medverkar till att fullgöra avtal uppfyller de villkor som har ställts enligt GDPR.
Skarpt Läge AB, Okegatan 4D 392 45 Kalmar, , 070-571 15 80 es.egaltpraks%40ofni
2. Vilka uppgifter vi samlar in
Cookie-filerOm du går in på denna webbplats kommer vi att skapa en tillfällig cookie-fil för att kontrollera om din webbläsare accepterar cookie-filer. Denna cookie-fil innehåller ingen personligt identifierbar information och försvinner när du stänger din webbläsare.
Vi skapar även cookies när du använder hemsidan. Detta hanteras genom Google Analytics i syfte att arbeta med kundkännedom och möjliggöra förbättringar av tjänsten. Dessa lagras i 14 månader. Villkor för Google Analytics datahantering hittar du här.
Inbäddat innehåll från andra webbplatserArtiklar på denna webbplats kan innehålla inbäddat innehåll (exempelvis videoklipp, bilder, artiklar o.s.v.). Inbäddat innehåll från andra webbplatser beter sig precis på samma sätt som om besökaren har besökt den andra webbplatsen.
Dessa webbplatser kan samla in uppgifter om dig, använda cookie-filer, bädda in ytterligare spårning från tredje part och övervaka din interaktion med sagda inbäddade innehåll, inklusive spårning av din interaktion med detta inbäddade innehåll om du har ett konto och är inloggad på webbplatsen i fråga.
3. AllmäntDessa villkor reglerar avtalsförhållandet mellan Skarpt Läge AB och Kund avseende tillgång till kundportal. Skarpt Läge AB tillhandahåller generell information om tjänsterna via http://www.skarptlage.se. Skarpt Läge AB:s meddelande till Kund sker via e-post och/eller brev. Vid e-postkontakt använder Skarpt Läge AB adressen ”es.egaltpraks%40ofni”.
4. Avtalsperiod och uppsägningAvtal skall anses ha träffats i och med att Kund registrerat sig med sin aktiveringskod och/eller betalt första fakturan från Skarpt Läge AB, varvid tjänsten och avtalet börjar löpa. Tjänsten gäller från och med datum då registrering av kund godkänts och till och med avtalat slutdatum, vilken skall vara tolv (12) månader efter ingått avtal om annat ej överenskommits i samband med Kunds beställning.
Vid beställning/köp av ett “paket” via hemsidan anses avtal ha träffats så snart betalningen är genomförd. I enlighet med Distansförsäljningslagen har kunden 14 dagars ångerrätt om ingenting annat har framkommit. Vid beställning av ett sådant paket anses tjänsten ha påbörjats och fullgjorts i samband med att avtalet träffas och därav godkänner kunden att denne inte har rätt till någon ångerrätt för dessa paket.
9. Klagomålshantering
Om du anser att Skarpt Läge AB har misskött sina skyldigheter enligt GDPR har du rätt att klaga till Datainspektionen. Vill du begära ut, rätta till eller radera dina uppgifter, samt om du har andra typer av klagomål du vill rikta till Skarpt Läge AB, vänder du dig till .es.egaltpraks%40giravsnaslamogalk Klagomålsansvarig för Skarpt Läge AB är Mikael Lönnberg.