Skarpt Läge 
Hitta ditt fokus

Hur nå optimalt resultat?

Det optimala är att över längre tid frekvent (gärna 1-2 dagar / vecka) jobba individuellt / lagmässigt / lagdelsmässigt.

De olika avsnitten man bla. jobbar med är:
– Mental styrketräning
– Lösningsfokusering
– Mental avslappning
– Skapa ett effektivt lugn i din idrottssituation
– Förbered dig för din idrottsprestation
– Välj riktning i olika idrottssituationer
– Välj att förhålla dig till din idrott med en professionell attityd.
– Sätt dina mål och nå dem
– Välj rätt väg för beslut i avgörande idrottssituationer
– Fokusera på möjligheter i avgörande idrottssituationer
– Starta om hjärnan