Skarpt Läge 
Hitta ditt fokus

Fördelar för idrottare/lag

Slösar inte bort energi på ” fel” saker. Du lär dig koppla bort stress och press.

Ökad effektivitet
Detta sker genom fokusprogram

Bättre prioriteringar
Detta sker genom bättre överblick

Ökad kvalitet
Detta sker genom färre misstag

Hjärnans kapacitet ökar
Detta sker genom ökad mängd grå massa

Ökad kreativitet
Detta sker genom program för respektive sinne

Ökad energi
Färre byten av fokus

Ökat välbefinnande
Detta sker genom minskad stress