Skarpt Läge 
Hitta ditt fokus

Företag

Paketlösningar

BASIC  
5 moduler

Mental Styrketräning i arbetslivet

Innehåll

– Skapa ett effektivt lugn i din arbetssituation
– Förbered dig för din arbetsprestation
– Välj riktning i olika arbetssituationer 
– Välj att förhålla dig till arbetet med en professionell attityd
– Sätt dina mål och nå dem

Kontakta oss för offert

PRO 
8 moduler

Vinn över stressen i arbetslivet 

Innehåll

– Skapa ett effektivt lugn i din arbetssituation
– Förbered dig för din arbetsprestation
– Välj riktning i olika arbetssituationer 
– Välj att förhålla dig till arbetet med en professionell attityd
– Sätt dina mål och nå dem
– Välj rätt väg för beslut i avgörande arbetssituationer 
– Fokusera på möjligheter i avgörande arbetssituationer
– Fokusera på träden i skogen

Kontakta oss för offert

MASTER
11 moduler

Fokusering i arbetslivet

Innehåll

– Skapa ett effektivt lugn i din arbetssituaton
– Förbered dig för din arbetsprestation
– Välj riktning i olika arbetssituationer
– Välj att förhålla dig till arbetet med en professionell attityd
– Sätt dina mål och nå dem
– Välj rätt väg för beslut i avgörande arbetssituationer
– Fokusera på möjligheter i avgörande arbetssituationer 
– Fokusera på träden i skogen
– Starta om hjärnan
– Fokusera på lyssnandet 1
– Fokusera på lyssnandet 2 

Kontakta oss för offert

Vi erbjuder även följande 
kurser

– Målbildsträning
– Lösningsfokusering
– Mental avslappning 

Kontakta oss för offert

 Övrigt

Alla våra paket och kurser är evidensbaserade med utgångspunkt i hur vår hjärna fungerar.