Skarpt Läge 
Hitta ditt fokus

Stresshantering

Genom att jobba med stresshantering får företaget fördelar:
– Större fokus på arbetsuppgiften
– Mindre sjukskrivning över tid
– Större arbetstillfredställelse
– Bättre kreativitet
– Mer benägen att finna lösningar på problem
– Bättre relation till arbetsgivaren och kollegor

För företagets del innebär detta inte bara en bättre arbetsmiljö, utan även konkreta vinster.

För medarbetarens del så innebär detta även en större glädje, högre engagemang, bättre balans mellan arbete och fritid och dessutom en minskad stress.