Skarpt Läge 
Hitta ditt fokus

Attitydsprogram

Vi påverkas av en mängd olika faktorer i vår utveckling.
De yttre faktorerna kan vara svåra att göra något åt.
De inre faktorerna däremot kan vi genom träning optimera.

Vi har alla en ”inre röst” som skapats över tiden genom våra tidigare erfarenheter. Notera dock att den inre rösten inte är en vän utan något som begränsar din tillvaro.

Genom träning kan man ändra detta förhållande så att man kommer till insikt i olika negativa situationer som den inre rösten förmedlar.

Utifrån detta optimerar du din attityd i olika flexibla situationer.